Overslaan en naar de inhoud gaan

Behandeling van longkanker

Gepubliceerd op: 01 april 2022

Een behandeling van longkanker is curatief of palliatief. Een curatieve behandeling heeft tot doel de patiënt te genezen. Voor een palliatieve behandeling wordt gekozen als er geen uitzicht is op genezing.

Welke behandelingen

Voor longkanker kunnen de volgende behandelingen worden ingezet:

  • een operatie;
  • radiotherapie (bestraling);
  • chemotherapie;
  • proteïnekinaseremmers (doelgerichte therapie).
  • immunotherapie

Een combinatie van deze behandelingen is ook mogelijk. De keuze van de in te zetten behandeling(en) wordt gemaakt op basis van:

Deze behandelingen worden gegeven op basis van nationale en internationale richtlijnen die hiervoor zijn opgesteld.
Nieuwe patiënten worden besproken in een multidisciplinair overleg (MDO) oncologie, waaraan alle betrokken specialisten deelnemen. In gezamenlijk overleg wordt voor iedere patiënt een behandelplan opgesteld.

Curatieve behandeling

Een curatieve behandeling heeft tot doel de patiënt te genezen. Soms worden daarvoor verschillende behandelingen gecombineerd, bijvoorbeeld:

  • Chemotherapie na een operatie. Dit heeft dan tot doel om eventuele, niet-waarneembare uitzaaiingen te bestrijden. Dit heet een adjuvante behandeling.
  • Chemotherapie of radiotherapie voorafgaand aan een operatie, om de tumor te verkleinen. Dit heet een neo-adjuvante behandeling.

Al deze behandelingen hebben tot doel de patiënt volledig te laten genezen en het risico op terugkeer van de ziekte zo klein mogelijk te maken.

Palliatieve behandeling

Voor een palliatieve behandeling wordt gekozen als er geen zicht is op genezing. Een palliatieve behandeling heeft twee doelen:

  • het remmen van de groei van de tumor en het voorkomen of remmen van (verdere) uitzaaiingen (verlenging van het leven);
  • het zo lang mogelijk behouden van kwaliteit van leven, bijvoorbeeld door vermindering van klachten (zoals pijn en hoesten).

Geen behandeling

Een behandeling voor kanker is belastend voor de patiënt, ook vanwege mogelijke bijwerkingen. Soms kan het te belastend zijn, bijvoorbeeld als de algehele lichamelijke conditie erg slecht is. Uw behandelend arts zal altijd een inschatting maken of de voordelen van een behandeling opwegen tegen de nadelen. Dit bespreekt hij met de patiënt, zodat in overleg met patiënt en naasten een goede beslissing kan worden genomen.
Bij een curatieve behandeling, die genezing tot doel heeft, zijn de bijwerkingen en gevolgen veelal beter te accepteren. Bij een palliatieve behandeling weegt de kwaliteit van leven doorgaans het zwaarst. Een patiënt kan altijd tijdens een behandeling besluiten om te stoppen met de behandeling en/of van verdere behandeling af te zien.

Laatst bijgewerkt op: 04 april 2023

Janny in gesprek met Ulrike, klinisch psycholoog en Nadia, medisch maatschappelijk werker.
Ondersteuning bij het omgaan met kanker