Overslaan en naar de inhoud gaan

Stadium-indeling longkanker

Gepubliceerd op: 01 april 2022

Kanker doorloopt verschillende stadia. Onder stadium wordt verstaan: de mate waarin de ziekte zich in het lichaam heeft uitgebreid.
De keuze van de behandeling(en) hangt af van het soort longkanker, de kwaadaardigheid van de tumor en het stadium waarin de kanker zich bevindt. Ook kan de arts aan de hand van het stadium van de ziekte een inschatting doen van het verdere verloop (prognose) van de ziekte.

Vaststellen van het stadium

De behandelend arts stelt het stadium vast door onderzoek te doen naar:

  • de plaats van de tumor;
  • de grootte van de tumor;
  • hoe ver de tumor is doorgegroeid in het omringende weefsel;
  • of er uitzaaiingen zijn in de lymfeklieren of organen elders in het lichaam.

Uitzaaiingen

Kankercellen kunnen losraken van een tumor en zich verspreiden door het lichaam. Die verspreiding vindt plaats via de bloedbaan in het bloed en/of het lymfe-stelsel (weefselvocht). Hierdoor kunnen op andere plaatsen tumoren ontstaan.

Een dergelijke tumor heet een uitzaaiing (metastase). Patiënten met uitzaaiingen hebben doorgaans een slechtere prognose dan patiënten zonder uitzaaiingen.

Uitzaaiingen

Kankercellen kunnen losraken van een tumor en zich verspreiden door het lichaam. Die verspreiding vindt plaats via de bloedbaan in het bloed en/of het lymfe-stelsel (weefselvocht). Hierdoor kunnen op andere plaatsen tumoren ontstaan.

Een dergelijke tumor heet een uitzaaiing (metastase). Patiënten met uitzaaiingen hebben doorgaans een slechtere prognose dan patiënten zonder uitzaaiingen.

Het lymfestelsel

Het lymfestelsel in ons lichaam is opgebouwd uit lymfeklieren, lymfeklierweefsel en lymfevaten. Het lymfestelsel speelt een belangrijke rol in ons afweersysteem tegen virussen, bacteriën en andere ziekmakende organismen.

Lymfe

Lymfe is een kleurloos vocht, dat wordt getransporteerd via de lymfevaten. De lymfe neemt vocht en afvalstoffen op uit het lichaam. Uiteindelijk komt de lymfe in het bloed terecht. Maar dat gebeurt pas nadat de lymfe minstens één lymfeklier is gepasseerd.

Lymfeklier

In de lymfeklieren worden ziekteverwekkers onschadelijk gemaakt. De lymfeklieren bevinden zich in bepaalde gebieden in ons lichaam.

Het lymfestelsel

Het lymfestelsel in ons lichaam is opgebouwd uit lymfeklieren, lymfeklierweefsel en lymfevaten. Het lymfestelsel speelt een belangrijke rol in ons afweersysteem tegen virussen, bacteriën en andere ziekmakende organismen.

Lymfe

Lymfe is een kleurloos vocht, dat wordt getransporteerd via de lymfevaten. De lymfe neemt vocht en afvalstoffen op uit het lichaam. Uiteindelijk komt de lymfe in het bloed terecht. Maar dat gebeurt pas nadat de lymfe minstens één lymfeklier is gepasseerd.

Lymfeklier

In de lymfeklieren worden ziekteverwekkers onschadelijk gemaakt. De lymfeklieren bevinden zich in bepaalde gebieden in ons lichaam.

Kankercellen kunnen losraken van een tumor en in een lymfevat terechtkomen. Het eerste wat zij passeren, is een lymfeklier. Daar kan dan een nieuwe tumor ontstaan. Dit is een lymfeklieruitzaaiing. Bij longkanker bevinden uitzaaiingen zich vaak in de lymfeklieren bij de longen en langs de luchtpijp.
Bij het onderzoek wordt altijd een CT-scan en vaak ook een PET-CT-scan gemaakt. Daarop is te zien of er vergrote lymfeklieren zijn. Nader onderzoek van de lymfeklieren is alleen van belang als er geen uitzaaiingen in andere organen zijn gevonden. Dit in verband met de te kiezen behandeling.

TNM-indeling

In Europa worden tumoren volgens het TNM systeem ingedeeld. Deze TNM-classificatie geeft met behulp van cijfers aan hoe ver de ziekte is voortgeschreden. De indelingen bestaan per soort kanker. In het algemeen geldt: hoe hoger het cijfer, hoe ernstiger de situatie is.

  • T staat voor tumorstadium, dus de grootte ervan en de mate van doorgroei in omringend weefsel; Deze waarde ligt tussen de 1 en de 4.
  • N staat voor ‘nodes’ (engels voor klieren) en betreft de aanwezigheid van uitzaaiingen in de lymfeklieren. Deze waarde ligt tussen 0 en 3.
  • M staat voor metastasen, dus uitzaaiingen via de bloedbaan in andere organen, botten etc. Deze waarde ligt tussen 0 en 1.

 

Laatst bijgewerkt op: 01 april 2022

Janny in gesprek met Ulrike, klinisch psycholoog en Nadia, medisch maatschappelijk werker.
Ondersteuning bij het omgaan met kanker