KenniscentrumZiekte en Diagnose › Diagnose › Diagnose longkanker

Diagnose longkanker

De meeste patiënten met longkanker komen eerst met lichamelijke klachten bij de huisarts. Deze zal een lichamelijk onderzoek uitvoeren. Vermoedt de huisarts dat er sprake kan zijn van longkanker of een andere longziekte of -aandoening, dan volgt een verwijzing naar de longarts.
De longarts zal tijdens de eerste afspraak op de polikliniek ook een lichamelijk onderzoek verrichten bij de patiënt. Lichamelijk onderzoek houdt meestal in:
  • luisteren naar hart en longen;
  • een buikonderzoek;
  • het voelen van de klieren in de hals.
Vervolgens zal een aantal onderzoeken worden gedaan om vast te stellen of er sprake is van longkanker of niet. Daarna volgt eventueel onderzoek naar het soort longkanker en in welk stadium de ziekte zich bevindt. Voorafgaand aan een behandeling moeten meestal ook nog diverse onderzoeken worden gedaan. Onderstaand een overzicht van de mogelijke onderzoeken:
Deel deze pagina: