Overslaan en naar de inhoud gaan

Samenwerking longkankerzorg

Gepubliceerd op: 01 april 2022

De longartsen van het Slingeland Ziekenhuis werken nauw samen met andere zorgverleners binnen en buiten het ziekenhuis.

MDO (multidisciplinair overleg)

Voor patiënten die voor diagnostiek of behandeling van longkanker in het ziekenhuis komen, is de longarts de behandelend arts. Daarnaast zijn er meer medisch specialisten die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met (vermoeden van) longkanker. Zoals de radioloog, chirurg, nucleaire geneeskundige, patholoog en radiotherapeut. 

Iedere week is er een MDO oncologie (multidisciplinair overleg), waarbij alle medisch specialisten aanwezig zijn. In het MDO worden alle nieuwe patiënten met longkanker besproken. In gezamenlijk overleg wordt voor iedere patiënt het beste behandelplan opgesteld. Ook kunnen al bekende patiënten opnieuw besproken worden. Bij deze bespreking zijn (via een videoconferentie) ook longartsen uit het Rijnstate en Ziekenhuis Gelderse vallei aanwezig (A.R.T.Z. regio).

A.R.T.Z. Oncologisch centrum

Binnen de oncologische zorg is er een samenwerkingsverband tussen het Slingeland Ziekenhuis, Rijnstate in Arnhem en ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. Dit samenwerkingsverband heet Alliantie Regionale Topzorg (A.R.T.Z.).

Patiënten uit Gelderland kunnen voor de specifieke oncologische behandelingen binnen A.R.T.Z. dicht bij huis behandeld worden. Zij hebben snel toegang tot de beste oncologische zorg in de regio, altijd onder begeleiding van het eigen behandelteam en in de veilige omgeving van één van de ziekenhuizen. Longkankeroperaties vinden ook in het Slingeland Ziekenhuis plaats.

Voor de longkankerzorg betekent dit dat er in deze drie ziekenhuizen een uniform zorgpad ontwikkeld wordt, zodat zij op dezelfde manier werken. Daarbij zijn de 'best practices' van de drie ziekenhuizen leidend voor alle locaties.
Door de samenwerking en centralisatie is de zorg voor de regio behouden en is de kwaliteit versterkt. Door behandelingen alleen te laten verrichten door een select aantal medisch specialisten, worden deze specialisten nog vaardiger en deskundiger. En dat heeft een bewezen positief effect op het resultaat van de behandelingen en dus ook voor de patiënt.

 

Laatst bijgewerkt op: 01 april 2022

Janny in gesprek met Ulrike, klinisch psycholoog en Nadia, medisch maatschappelijk werker.
Ondersteuning bij het omgaan met kanker