Overslaan en naar de inhoud gaan

Ontwikkelingen in de longkankerzorg

Gepubliceerd op: 01 april 2022

De longkankerzorg heeft de afgelopen jaren een sterke ontwikkeling doorgemaakt, zowel medisch-technisch als organisatorisch.

Medisch-technisch

Medisch-technisch gezien is er een aantal nieuwe middelen op de markt gekomen, zoals doelgerichte therapie en immunotherapie. Doelgerichte therapie betekent behandeling van de longkanker die een specifieke afwijking (mutatie) heeft, bijvoorbeeld een EGFR of ALK mutatie. Deze therapie kan ook in het Slingeland Ziekenhuis gegeven worden.

Immunotherapie is een behandeling die grote sprong heeft gemaakt. Inmiddels worden veel mensen met longkanker met immunotherapie behandeld. Sinds april 2019 wordt deze behandeling ook in het Slingeland Ziekenhuis gegeven.

Operaties worden steeds vaker gedaan met behulp van verfijnde technieken. Dit zijn de zogeheten VATS-technieken (kijkoperaties), waarbij patiënten nadien minder pijn hebben en vaak sneller met ontslag kunnen uit het ziekenhuis.

Organisatorisch

Op organisatorisch vlak gelden steeds meer eisen waaraan goede longkankerzorg moet voldoen, bijvoorbeeld:

  • hoe snel de diagnose moet zijn gesteld;
  • binnen welke termijn een behandeling moet worden gestart;
  • hoe een patiënt moet worden gecontroleerd;
  • wanneer een patiënt wordt doorverwezen naar een ander ziekenhuis;
  • het aantal operaties dat een chirurg minimaal moet doen op jaarbasis.

Dit zijn afspraken die landelijk worden gemaakt, zodat alle longartsen in Nederland aan dezelfde normen voldoen. Deze afspraken en normen worden ook gecontroleerd. Uitkomsten van deze controles worden openbaar gemaakt.

Up-to-date

In het Slingeland Ziekenhuis bent u verzekerd van longkankerzorg die up-to-date is en die voldoet aan alle eisen die landelijk worden gesteld aan goede longkankerzorg. Er wordt gestreefd naar:

  • persoonlijke zorg met goede begeleiding;
  • korte wachttijden voor onderzoeken;
  • behandeling volgens de meest recente richtlijnen.

Doordat het Slingeland Ziekenhuis één van de partners is binnen de Alliantie Regionale Topzorg (A.R.T.Z.) hoeven longkankerpatiënten in Gelderland niet ver te reizen voor het krijgen van de juiste zorg. A.R.T.Z. is een samenwerkingsverband van het Slingeland Ziekenhuis, Rijnstate in Arnhem en ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede.

Zorgcoördinatoren longkanker

De longkankerzorg in het Slingeland Ziekenhuis is voortdurend in beweging. Daarbij wordt gestreefd naar een goede en persoonlijke begeleiding van patiënten en korte doorlooptijden. Hiervoor zijn twee zorgcoördinatoren aangesteld. Dit zijn verpleegkundigen of verpleegkundigspecialisten die alle zorg voor mensen met (verdenking van) longkanker coördineren en in goede banen leiden. Ook zijn zij het centrale aanspreekpunt zijn voor patiënten, in het hele traject van diagnostiek en behandeling.

Samenwerking

De longartsen van het Slingeland Ziekenhuis werken nauw samen met andere zorgverleners binnen en buiten het ziekenhuis (zie Samenwerking).

 

Laatst bijgewerkt op: 04 april 2023

Janny in gesprek met Ulrike, klinisch psycholoog en Nadia, medisch maatschappelijk werker.
Ondersteuning bij het omgaan met kanker