Overslaan en naar de inhoud gaan

Pathologie

Gepubliceerd op: 16 januari 2008

Pathologie is de wetenschap die bestudeert welke veranderingen er ontstaan in cellen en weefsels van een organisme wanneer er een ziekte optreedt. Om cellen en weefsels te kunnen bestuderen is microscopisch onderzoek noodzakelijk. Voordat microscopisch onderzoek kan worden gedaan dient eerst materiaal van de patiënt te worden verkregen en moeten daar technische bewerkingen op worden verricht.

Het Slingeland Ziekenhuis werkt voor het specialisme Pathologie samen met Pathologie-DNA.
Dit is een samenwerking van het regiolaboratorium voor pathologie van Rijnstate, het Jeroen Bosch Ziekenhuis en St. Antonius. Meer informatie kunt u vinden op de website www.pathologie-dna.nl.

De patholoog en zijn werk

Het werk van de patholoog bestaat uit het onderzoeken van patiëntenmateriaal. Dit materiaal krijgt de patholoog aangeboden van andere medisch specialisten zoals bijvoorbeeld chirurgen, dermatologen of huisartsen. Het materiaal kan om diverse redenen worden onderzocht:

  • een aanvrager wil weten welke ziekte / afwijking een patiënt heeft. Een dermatoloog kan een stukje huid (huidbiopt) inzenden met de vraag welke afwijking er in zit. Na diagnose door de patholoog kan de dermatoloog besluiten welke behandeling nodig is;
  • na operatie van een patiënt wil de behandelend arts weten of de afwijking geheel is verwijderd (bijvoorbeeld een tumor) en meer gegevens krijgen over de afwijking (zoals welk soort tumor, mate van uitbreiding van het ziektebeeld) om te beslissen welke vervolgbehandelingen er nog nodig zijn;
  • na overlijden van de patiënt kan de behandelend arts verzoeken om autopsie (lijkschouwing). Daarbij wordt de patiënt onderzocht door de patholoog. Als de autopsie nieuwe gegevens oplevert over de patiënt geeft dit de behandelend arts informatie over het slagen (of niet slagen) van de behandeling. Dit kan van belang zijn bij de toekomstige behandeling van andere patiënten, bovendien kan het voor de familie soms antwoorden op vragen opleveren. Er vindt nooit autopsie plaats zonder toestemming van de nabestaanden.

Naast de dagelijkse onderzoeken die worden beoordeeld, is de patholoog betrokken bij patiëntenbesprekingen met andere specialisten om te adviseren over de te geven behandeling. Verder werken pathologen mee aan onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en publicaties.

 

Onderzoek en behandeling

Voor u als patiënt blijven de werkzaamheden van het Regiolaboratorium voor Pathologie doorgaans op de achtergrond. U krijgt alleen te maken met de onderzoeksresultaten, behalve wanneer u zelf materiaal gaat brengen of naar het regiolaboratorium gaat voor een punctie.

Wanneer de huisarts of een specialist materiaal bij u heeft weggenomen, wordt het opgestuurd naar het Regiolaboratorium. Daar wordt geregistreerd welk materiaal er werd ontvangen en hoe dit er uit zag. Deze gegevens worden later in het onderzoeksrapport opgenomen. Vervolgens worden er verschillende technische bewerkingen uitgevoerd met als doel een microscopisch preparaat te verkrijgen. Dit werk wordt voornamelijk door medisch analisten gedaan.

Het microscopisch preparaat wordt beoordeeld door de patholoog. Deze maakt een verslag van de microscopische bevindingen en formuleert een diagnose en conclusie. Een deel van de preparaten (cytologie) wordt door analisten beoordeeld. Uw huisarts of specialist krijgt een verslag van het onderzoek toegezonden. Via deze weg krijgt u bericht van de uitslag van het onderzoek. Een patholoog doet geen rechtstreekse mededelingen over onderzoeken aan de patiënt. Dit is voorbehouden aan de huisarts of specialist, omdat zij ook degenen zijn die, indien nodig, een behandeling kiezen en met u bespreken. De patholoog kan wel een adviserende rol spelen als het gaat om een te kiezen behandeling. Daarover zal hij overleg plegen met uw huisarts of specialist.

Laatst bijgewerkt op: 15 april 2022

Janny in gesprek met Ulrike, klinisch psycholoog en Nadia, medisch maatschappelijk werker.
Ondersteuning bij het omgaan met kanker