KenniscentrumBehandelingen › Palliatieve zorg › Palliatieve zorg longkankerpatiënten

Palliatieve zorg longkankerpatiënten

De behandeling die erop gericht is een ziekte te genezen, heet curatieve zorg. Is genezing niet meer mogelijk, dan krijgt de geboden zorg een ander doel. Dit heet palliatieve zorgverlening. Deze zorg is gericht op de kwaliteit van leven.
In de eerste fase richt palliatieve zorg zich op zowel de bestrijding van de tumor als het verlichten van klachten (symptoombestrijding). In de loop van de tijd komt het accent steeds meer op symptoombestrijding te liggen.

Verschil met terminale zorg

Palliatieve zorg is niet hetzelfde als terminale zorg. Deze twee soorten zorg worden wel eens verward. Terminale zorg wordt gegeven aan patiënten met een levensverwachting van ongeveer 3 maanden en is bedoeld om de laatste levensfase zo goed mogelijk te laten verlopen. Een belangrijk verschil tussen terminale zorg en palliatieve zorg is dat de palliatieve fase langer kan duren.

Een nieuwe situatie

Het doel van palliatieve zorg is het bieden van zoveel mogelijk tijd met een goede kwaliteit van leven. Het doel is niet om te genezen, omdat dat niet meer mogelijk is. Een belangrijk onderdeel van palliatieve zorg is medicatie voor het wegnemen of verminderen van de klachten als gevolg van de ziekte, zoals pijn, benauwdheid, angst en slecht slapen.
Als de zorg gericht is op genezing, zijn veel patiënten bereid om offers te brengen. Die offerbereidheid kan veranderen als genezing niet meer mogelijk is. Vanuit die situatie kiest u zelf welke behandelingen u wel en welke u niet wilt ondergaan. Uiteraard wordt u daarin geadviseerd en bijgestaan door uw arts en de andere betrokken zorgverleners. Neem gerust iemand mee naar de bespreking van uw behandeling. Daar kunt u veel steun aan hebben. U kunt dan samen de afweging maken wat een behandeling u oplevert en of de eventuele nadelen van een behandeling hiertegen opwegen.

Bestrijding van de tumor

Ook al is palliatieve zorg niet gericht op genezing, toch is het bestrijden van de tumor vaak een onderdeel van palliatieve zorg. Het doel hiervan is:
 • het remmen van de tumorgroei en de uitzaaiing;
 • terugdringen of voorkomen van nare ziekteverschijnselen;
 • en/of verlengen van de levensverwachting.
De behandeling kan bestaan uit bijvoorbeeld chemotherapie, radiotherapie of doelgerichte therapie. Uw arts vertelt u welke behandeling mogelijk is, wat u daarvan kunt verwachten en wat de eventuele bijwerkingen zijn. Samen met uw arts en uw naasten kunt u de voordelen en nadelen van een behandeling tegen elkaar afwegen. Op basis daarvan kunt u beslissen of u en behandeling wel of niet wil. Uiteraard hoeft u die beslissing niet meteen te nemen en kunt u de tijd nemen om erover na te denken en er eventueel met anderen over te praten.

Palliatief en ondersteunend team Slingeland Ziekenhuis

Er is binnen het Slingeland Ziekenhuis een team, gespecialiseerd in het verlenen van palliatieve zorg. Dit team houdt zich bezig met het voorkomen en het verlichten van het lijden van patiënten. Met de patiënt worden klachten als pijn en misselijkheid, maar ook angst, eenzaamheid en vragen over het einde van het leven besproken en er wordt een behandelplan opgesteld. Het comfort en welzijn van de patiënt, maar ook van zijn naasten staat hierbij voorop.
Het team bestaat uit:
 • Trudy Geurts- verpleegkundig specialist palliatieve en ondersteunende zorg
 • Inge Roes- verpleegkundig specialist palliatieve en ondersteunende zorg
 • Anouk van de Berg- Vredegoor - verpleegkundig consulent
 • Paco Heijmans – anesthesist
 • Cees van Arkel – oncoloog
 • Rune van de Wetering - oncoloog
 • Daan Smits – longarts
 • Gerlinde Spronk – klinisch geriater
DSCF0916.1

Contact palliatief en ondersteunende team

Het team is van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 uur en 16.30 bereikbaar onder telefoonnummer (0314) 32 94 56. Een e-mail sturen kan ook: palliatievezorg@slingeland.nlDeel deze pagina: